errorerror

Statystyki wojenne β

seekGlobalne wyszukiwanie:

informationWskazówka

Nie wiesz jak tego używać? Dowiedz się!
Proszę zwrócić uwagę, że przy bardzo obszernym wyszukiwaniu (wiele plemion, długi przedział czasu) oczekiwanie na uzyskanie wyników może się przedłużać.

Uwaga

Te statystyki uwzględniają wszystkich graczy, którzy przez choćby jeden dzień znajdowali się w rozpartywanych plemionach, niezależnie od tego, w jakim plemieniu są obecnie, czy zostali całkowicie przejęci, czy też skasowali konto. By uwzględnić tylko tych graczy, którzy obecnie reprezentują dane plemiona, odwiedź tę stronę.

Suma zmian wiosek między każdą parą plemion nie musi być równa, a często będzie większa, niż ogólna suma zmian wiosek (ta wyróżniona większą czcionką). Wiąże się to z migracją graczy między plemionami uwzględnionymi jako "Sojusznicy" lub "Wrogowie".

Przykład:

Sojusznicy to plemiona S1 i S2. Ich wspólnym wrogiem jest plemię W1.
Członek plemienia S1, GS1, przejął 1 wioskę graczowi GW1. Następnie przeszedł do sojuszniczego plemienia S2.
System uwzględni, że zarówno plemię S1 jak i S2 przejęło po jednej wiosce plemieniu W1, ponieważ w wynikach uwzględniani będą wszyscy obecni i byli gracze danego plemienia (a przecież GS1 należał i do plemienia S1, i do S2). Jednak sumaryczna liczba zmian wiosek wynosiła będzie 1 (bo i w rzeczywistości taka była).

Zadeklaruj wrogie i sojusznicze plemiona:

Sojusznicy Wrogowie
» Dodaj plemię
» Dodaj plemię

Filtry:

Data początkowa (format DD/MM/YYYY)
Data końcowa (DD/MM/YYYY)