errorerror

Informacje techniczne

seekGlobalne wyszukiwanie:

Dane prezentowane w serwisie aktualizowane są za pośrednictwem udostępnianych przez grę Plemiona plików. Stąd aktualność ich w dużej mierze zależna jest od dostawcy.

Nieuniknione są więc niewielkie różnice w bieżącej ilości punktów wśród plemion czy graczy.

Dane sa trwale zapisywane (i przenoszone do archiwum) raz na dobę i w ten sposób prezentowane. Bieżące dane to możliwie najbliższy rzeczywistemu ich stan. Po upływie doby od ostatniej aktualizacji archiwum bieżące dane trafiają do niego. W tym momencie liczniki przyrostów (punktów, graczy etc) są resetowane, a zmiany naliczane powtórnie.

Ze względu na częstość aktualizacji niemożliwe jest zarejestrowanie każdej zmiany plemienia, jeśli te miały miejsce w bardzo krótkim odstępie czasu.Ostatnie aktualizacje baz danych
Plemiona: Świat pl111

Gracze20:30:23 24-04
Plemiona20:30:41 24-04
Wioski20:31:17 24-04
Zmiany wiosek09:31:01 02-03
Kontynenty02:51:08 26-03
Archiwum: Gracze20:30:23 24-04
Archiwum: Plemiona20:30:41 24-04